NoksanarM

งานแถลงข่าวกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ได้จัดงานแถลงข่าวกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560, ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีกำหนดการในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2560


ในวาระการประชุมได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานกิจกรรม รายละเอียดของกีฬาประเภทต่างๆ ที่มีการจัดแข่งขัน ทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย-หญิง , วอลเลย์บอลชาย-หญิง, เซปักตะกร้อชาย-หญิง, เปตองชาย-หญิง, เปตองคู่ผสม , เชียร์ลีดเดอร์ และการวิ่งมินิมาราธอน ทั้งในส่วนของรุ่นพนักงานทั่วไปและรุ่นผู้บริหาร.
ซึ่งในวันที่ 2 จะมีพิธีเปิดที่สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองป่าตอง และมีการเดินขบวนพาเหรดจากโรงแรมต่างๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในธีม Patong Go Green รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างผู้บริหารของโรงแรมต่างๆที่เป็นสมาชิกในสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง.


ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ให้ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ มีกิจกรรมร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสามัคคี และ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำประโยชน์จากการเล่นกีฬาการทำกิจกรรมรวมไปถึงการอยู่ร่วมในสังคมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรต่อไป.

Comment about the matter : งานแถลงข่าวกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560