NoksanarM

ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตจัดโครงการ “สื่อใจเพื่อน้อง” ถวายเป็นพระราชกุศล-ส่งความสุขให้เด็กพิเศษ

  


ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต จับมือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “สื่อใจเพื่อน้อง” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งมอบความสุขให้กับเด็กพิเศษศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมในโครงการ “สื่อใจเพื่อน้อง” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสมอง และเพื่อมอบสิ่งของจำเป็นสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว ที่ยังต้องการการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีนางวนิดา สุรบรรณ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ แนะนำศูนย์ฯให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เข้าร่วมได้รับทราบ โดยมีนางจันจิรา สิตบุศย์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต คณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกิจกรรมสื่อใจเพื่อน้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เป็นชมรมที่ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของผู้สื่อข่าวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสมาชิก และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสารทั้งจากภาครัฐ เอกชน ไปสู่ประชาชนโดยรวม ทั้งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน สังคม ไปสู่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้จรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ นอกจากนี้ ทางชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวม ทั้งในแง่ของการนำเสนอขอมูลข่าวสารไปสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหา และเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยรวม ซึ่งปัจจุบันยังมีหลายองค์กรที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากอีกจำนวนมาก

ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต จึงได้จัดโครงการ ”สื่อใจเพื่อน้อง” ขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ดังกล่าว
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ดูแลที่มีความบกพร่องทั้งร่างกายและสมองประมาณ 40 – 50 คน และศูนย์ดังกล่าวยังต้องการความช่วยด้านต่างๆ จากองค์กรภายนอก ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ฯ ผ่านกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมด้วยกัน คือ การส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ ด้วยเกมส์ต่างๆ ส่งมอบสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการของศูนย์ โดยสิ่งของต่างๆ ทางชมรมฯได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการเลี้ยงอาหารเที่ยงกับน้องๆ ทุก ๆคน
สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-319062

Comment about the matter : ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตจัดโครงการ “สื่อใจเพื่อน้อง” ถวายเป็นพระราชกุศล-ส่งความสุขให้เด็กพิเศษ