NoksanarM

“วิชัย” ลุยซื้อหุ้น “แอร์เอเชีย” ต่อยอดกิจการ “คิง เพาเวอร์”

01
นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ จำกัด ผู้รับสัมปทานร้านค้าปลอดอากรในสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และร้านค้าในเมือง เปิดเผยว่า ตนได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ (13 มิ.ย.) ว่า ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เอเชียเอวิเอชั่น (AAV) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินโลว์คอสต์ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ โดยนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ 44% ได้ขายหุ้นให้แก่ตน และครอบครัวเป็นจำนวน 39.82% หรือประมาณ 1,890 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท ทั้งนี้ นายวิชัยจะเข้าถือหุ้นใน บมจ. AAV จำนวน 14% ส่วนที่เหลืออีก 25.85% ถือในนามครอบครัวศรีวัฒนประภา กรณีดังกล่าวทำให้นายธรรศพลฐ์เหลือหุ้นในมือราว 4.2% แต่ยังคงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสายการบินนี้ต่อไป ในระยะเวลา 5 ปี

นายวิชัยกล่าวว่า ตนอยากหาการลงทุนใหม่ๆให้กับครอบครัว โดยในวันนี้ (14 มิ.ย.) ตนจะเปิดแถลงข่าวในเวลา 10.30 น. ที่สำนักงานใหญ่ คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ และการซื้อหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว ทำให้ตนต้องตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบจำนวน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในครั้งนี้ต้องกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 17,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการดังกล่าว.
ขอขอบคุณ: Thairath Online

Comment about the matter : “วิชัย” ลุยซื้อหุ้น “แอร์เอเชีย” ต่อยอดกิจการ “คิง เพาเวอร์”