NoksanarM

“นักขับโดรน” อาชีพใหม่เพิ่มรายได้ให้คนพิการ

  


เป็นอีกหนึ่งเจตนาดีที่ต้องการช่วยให้ผู้พิการได้มีงานทำ ประกอบกับโลกดิจิตอลกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งโดรน อากาศยานไร้คนขับที่สามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในวงการโลจิสติกส์ เช่น การส่งสินค้าชิ้นเล็ก ๆ น้ำหนักไม่มาก, ภาคเกษตรกรรมเช่น การใช้โดรนฉีดปุ๋ยให้ต้นไม้ หรือวงการซีเคียวริตี้ที่ใช้โดรนบินตรวจตราความปลอดภัย ฯลฯ

Kindai ดิจิตอลเอเจนซี่ และ LADAPT องค์กรเพื่อพัฒนาสังคมและผู้พิการของฝรั่งเศสจึงได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม “HandiDrone” สำหรับฝึกผู้พิการให้สามารถบังคับโดรน และรับทำงานต่าง ๆ เพิ่มรายได้ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้ทั้งภาคธุรกิจ และผู้พิการนั่นเอง

หากมองเฉพาะในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ซึ่งมีการพูดถึงโดรนอย่างแพร่หลายนั้น คงต้องยอมรับว่า ทุกวันนี้ โดรนถือเป็นการหนึ่งในการจัดส่งสินค้าที่ได้รับการยอมรับในแง่ของต้นทุนที่ต่ำ และความรวดเร็วสะดวกสบาย แต่สำหรับโดรนที่ใช้ในโปรเจ็คดังกล่าวนั้นจะได้รับการปรับแต่งอีกเล็กน้อย เพื่อให้สามารถทำงานกับคนพิการได้ และ LADAPT ยังได้ขอให้ผู้ผลิตพัฒนาโดรนต้นทุนต่ำเพื่อให้โดรนสามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก LADAPT เผยว่า ปัจจุบันมีผู้พิการทั่วโลกรวมกันไม่ต่ำกว่า 650 ล้านคน หรือคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก ซึ่งหากคนกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกอบรมที่เหมาะสม ก็จะสามารถกลับมาทำงาน มีรายได้เป็นของตนเองอีกครั้ง และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองที่ไม่ต้องรอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐได้อีกด้วย

ขอขอบคุณ: Springwise.com

Comment about the matter : “นักขับโดรน” อาชีพใหม่เพิ่มรายได้ให้คนพิการ