NoksanarM

สถานบันเทิงภูเก็ตมีเฮ ! ผู้ว่าฯเตรียมชงแก้กฏหมายขยายเวลาเปิด-ปิดผู้ว่าฯภูเก็ต ยันผับ บาร์ ต้องเปิด-ปิดตามกฎหมายกำหนด เตรียมชงเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอแก้กฎหมายและขยายเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสมกับพื้นที่ภูเก็ตที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีแต่ชาวต่างชาติส่วนมาก

วันนี้( 2 ก.พ.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงนโยบายการเปิด-ปิดสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง นำโดยนายวีระวิชญ์ เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง พร้อมนายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น และผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง มอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในการผลักดันให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.สถานบริการเรื่องเวลาเปิด-ปิด


นายโชคชัย กล่าวว่า สถานบันเทิงและสถานบริการในจังหวัดภูเก็ต มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น โดยเป็นประเภท ผับ บาร์ มีกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการเป็นต่างชาติ ซึ่งมาท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้นๆ มักมาในเวลา 21.00 – 22.00 น. เมื่อสถานบันเทิงมีกฎหมายระบุให้ปิดในเวลา 01.00 น. จึงทำให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาได้เพียง 3-4 ชั่วโมง ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มักนอนดึก ตื่นสาย อีกทั้งการขยายเวลาการเปิดปิดสถานบันเทิงออกไปอีก 2-3 ชั่วโมง จะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตถึงเกือบเท่าตัว เป็น GDP ที่สูงมาก ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตจึงจัดทำความเห็น ซึ่งรวบรวมจากผู้ประกอบการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอไปยังส่วนกลางเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง ต่อไป

“ในเบื้องต้นสถานบริการและสถานบันเทิงในภูเก็ต ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ป่าตอง หรือพื้นที่ใด จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด คือ สถานบริการจะต้องปิดในเวลา 24.00 น.ส่วนสถานบันเทิงจะต้องปิดในเวลา 01.00 น.เพียงแต่อาจจะขอเวลาในการเช็คบิล หรือเวลาอาจจะลื่นไหลไปตามความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการอยู่ในขณะนั้นได้บ้างเล็กน้อย ซึ่งเรื่องนี้ได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอไปกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากนัก โดยเฉพาะหาดป่าตองนั้นเราต้องยอมรับว่าผู้ที่ใช้บริการเกือบทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คนไทยไปใช้บริการน้อยมาก การเปิดให้บริการของสถานบันเทิงที่หาดป่าตองไม่ได้ส่งผลกระต่อสังคมโดยรวมของภูเก็ต”

นายโชคชัย กล่าวอีกว่าุ โดยภาพรวมแล้วกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เมื่อทางผู้ประกอบการได้ยื่นหนังสือมายังจังหวัดเพื่อให้เสนอไปยังหน่วยเหนือเพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ทางจังหวัดก็จะส่งข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการในการขอแก้กฎหมายสถานบริการในเรื่องของการขยายเวลาเปิด-ปิด ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อว่าหน่วยเหนือจะรับฟังเหตุของผู้ประกอบการ แต่ในช่วงนี้อยากจะให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยส่วนตัวแล้ว ตนตั้งใจที่จะทำเพื่อภูเก็ต พยายามที่จะแก้ปัญหาในทุกเรื่องๆ เพื่อให้ภูเก็ตดีที่สุด

ขอขอบคุณ: Phuketandamannews

Comment about the matter : สถานบันเทิงภูเก็ตมีเฮ ! ผู้ว่าฯเตรียมชงแก้กฏหมายขยายเวลาเปิด-ปิด