NoksanarM

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เชิญชวนประกวดออกแบบสัญลักษณ์ของสมาคม (ช้างศึก)


สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะออกแบบสัญลักษณ์ของสมาคม (ช้างศึก) ภายใต้แนวความคิด เป็นสัญลักษณ์ของช้างศึกที่ดูสง่างาม ร่างกายแข็งแรง น่าเกรงขาม และต้องประดับด้วยคชาภรณ์แบบช้างศึก ทั้งเต็มตัวหรือเพียงบางส่วน เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนของเดิม

จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมประกวด ส่งผลงานมาที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ Email : info@fathailand.org ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ส่ง หากปรากฏว่ามีการลอกเลียนแบบ สมาคม ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณาและจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยตนเอง และผู้ส่ง ผลงานเข้าประกวดต้องมอบสิทธิทั้งหลายในผลงานให้แก่สมาคม ฯ ด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Comment about the matter : สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เชิญชวนประกวดออกแบบสัญลักษณ์ของสมาคม (ช้างศึก)