NoksanarM

วิ่งวิชิตมินิมาราธอนครั้งที่ 12 ประจำปี 2018


วันนี้ (4ก.พ.2561)เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการ เดิน-วิ่ง วิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากนาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการต่างๆและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีว่า วิชิต มินิมาราธอน จัดขึ้นทุกๆปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการออกกำลังกายถือเป็นตัวช่วยในการลดและป้องกันปัญหายาเสพติดอีกด้วย

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดได้กล่าวว่า โครงการเดิน – วิ่ง วิชิตมินิมาราธอน ได้มีการจัดต่อเนื่องกันทุกๆปี ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พร้อมใจกันก้าวออกมาร่วมกันออกกำลังกายให้มีร่างกายแข็งแรง ร่วมไปถึงเป็นการพัฒนาชีวิตอีกด้วยและยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลายๆหน่วยงานทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้กับประชาชน


โครงการ เดิน – วิ่ง วิชิตมินามาราธอน ครั้งที่ 12 นี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งในประเภทฟันรัน 4.5 กิโลกรัม และมินิมาราธอน 10.5 กิโลกรัม รวมกันกว่า 2000 คน และยังได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ บริษัท คิงพาวเวอร์ สาขาภูเก็ต บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สถานีตำรวจภูธรวิชิต โรงเรียนวัดเทพนิมิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โรงเรียนบ้านแหลมพันวา

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ เดิน – วิ่ง วิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่12

Comment about the matter : วิ่งวิชิตมินิมาราธอนครั้งที่ 12 ประจำปี 2018