NoksanarM

จ.ภูเก็ต ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสนามฟุตบอลฟีฟ่า บริเวณโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ


จังหวัดภูเก็ต ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสนามฟุตบอลฟีฟ่า บริเวณโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

วันนี้ (14 มีนาคม 2561) ที่ห้องประชุม POC ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการสนามฟุตบอลฟีฟ่า บริเวณโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ร.ต.อ.บุญทบ ล้านทอง อัยการจังหวัดภูเก็ต นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสนิท ศรีวิหค กล่าวว่า สืบเนื่องจากสนามฟุตบอลแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฝึกอบรมทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยผู้ร้องอ้างว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และคนในพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีการอ้างชื่อครอบครองและใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จนกระทบกระทั้งกันหลายครั้ง จึงได้มีการร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดการประชุมขึ้นในวันนี้เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสนามฟุตบอลฟีฟ่าตามที่มีการร้องเรียนมา ซึ่งมติที่ประชุมได้ให้ทางอำเภอเมืองภูเก็ตและสถานีตำรวจภูธรวิชิต ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อย และให้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตทำหนังสือไปยังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อมาชี้แจงและหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

ขอขอบคุณ: thainews.prd.go.th

Comment about the matter : จ.ภูเก็ต ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสนามฟุตบอลฟีฟ่า บริเวณโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ