NoksanarM

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชายหาดของสมาคมโรงแรมหาดป่าตองครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมหาดป่าตอง ได้จัด แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชายหาดของสมาคมโรงแรมหาดป่าตองครั้งที่ 29 ประจำปี 2561และการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา

สถานที่ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท เวลา 14.00 น. โดยจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6 -14 สิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองป่าตอง

สมาคมโรงแรมหาดป่าตองและทางคณะกรรมการสมาคมฯ นำโดย ศลิษา ลิ่มสกุล กับบทบาท “นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง” ได้จัดให้มีการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ให้ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และมีกิจกรรมร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสามัคคี และสร้างความเข้าใจร่วมกัน สมาคมโรงแรมหาดป่าตองจะจัดขึ้นให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปีก่อนการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำประโยชน์จากการเล่นกีฬาการทำกิจกรรมและอยู่ร่วมในสังคมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรต่อไปซึ่งในปีนี้มีโรงแรมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 39 โรงแรม กับ 10 ชนิดกีฬา ได้แก่
1. ฟุตบอลชาย 5 คน
2. ฟุตบอลหญิง 5 คน
3. วอลเลย์บอลชาย 3 คน
4. วอลเลย์บอลหญิง 3 คน
5. เซปักตะกร้อชาย 3 คน
6. เปตองชาย 2 คน
7. เปตองหญิง 2 คน
8. เปตองผสมคู่ชายหญิง
9. เดาะบอล
10. วิ่งมินิมาราธอน

และจะมีพิธีเปิดวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ สนามฟุตบอลเทศบาล หาดป่าตอง

เครดิต: @Numtafar

Comment about the matter : แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชายหาดของสมาคมโรงแรมหาดป่าตองครั้งที่ 29