NoksanarM

ข่าวดี รับเพิ่มอีก หมอภูเก็ตชวนวิ่งอีก 900 ท่าน!!!!


บ่ายนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการ หมอชวนวิ่ง และ หมอภูเก็ตชวนวิ่ง ได้ประชุมพิจารณาขยายการรับสมัครเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครกลุ่มประชาชนทั่วไปอีก 900 ท่าน

ด้วยผลตอบรับที่ดี กอปรกับความคาดหวังที่อยากให้ประชาชนทั่วไป ได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายการรับสมัครเพิ่มเติมอีก 900 ท่าน

ด้วยเหนือสิ่งอื่นใด กับโครงการที่แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม 4 ซีรีส์ ในการวิ่งต่อเนื่อง ก็คือจุดมุ่งหวัง ให้ผู้ร่วมโครงการได้มีการฝึกซ้อม และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีการเก็บข้อมูลรายตัว เพื่อดูพัฒนาการ จากค่า BMI ที่กรอกในการสมัครแต่ละครั้ง

ในการรับสมัครนี้ เรียนเชิญท่านที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยังคงสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้อยู่ สำหรับ #หมอภูเก็ตชวนวิ่ง #phukethealthseriesrun โครงการดีๆ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของชาวภูเก็ต โดยความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายสุขภาพและสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
Update ช่องทางการสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ #หมอภูเก็ตชวนวิ่ง

1 สมัครทางออนไลน์ ที่ www.phukethealthseriesrun.com
ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะครบ 900 ท่าน

2 ในกิจกรรมการรับสมัครนอกสถานที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 งาน Dibuk Healthy Run โรงพยาบาลดีบุก

Special!!!!
extend for more 900 registrations only!!!

Update the channal of registeration for “Phuket Health Series Run”

1 register online at www.phukethealthseriesrun.com today till finished with 900 ppl

2 by event booth at
7 October at Dibuk Healthy Run, Dibuk Hospital
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
#หมอชวนวิ่ง #หมอชวนวิ่ง #หมอภูเก็ตชวนวิ่ง #phukethealthseriesrun #sportevent #running #phuket #สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต #ออกกำลังกาย #sport #health #marathontraining #marathonrunner #workout #phuket @ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต @ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

Tags :

Comment about the matter : ข่าวดี รับเพิ่มอีก หมอภูเก็ตชวนวิ่งอีก 900 ท่าน!!!!