NoksanarM

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มินิมาราธอน 2018

  


วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มินิมาราธอน 2018 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และชมรมศิษย์เก่าช่างไฟฟ้าภูเก็ต จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มินิมาราธอน 2018” เวลา 06.00 น.

วันที่ 25 พ.ย.2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีต ส.ส.ภูเก็ต (เขต1) พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มินิมาราธอน 2018” โดยมีนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร้อมด้วย นายจิตติ์ เอียดสังข์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายชัยยศ ปัญญาไวย ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติด้วย นายถิรเดช เพ็ญรัตน์ ประธานจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน กล่าวว่า

สืบเนื่องจากความสำเร็จของการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2559 ได้มีนักวิ่ง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้นำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปทำประโยชน์ให้แก่ชาววิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน นายถิรเดช กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับการจัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มินิมาราธอน 2018” เป็นครั้งที่ 2 โดยทางวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษา และจัดเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รวมถึงมอบให้วิทยาลัยฯ ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา หรือทำกิจกรรมอื่นๆ และเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องของศิษย์เก่า และบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกต่อไป

เครดิต https://m.facebook.com/Phuketandamannews.FC

Tags :

Comment about the matter : วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มินิมาราธอน 2018