NoksanarM

สรุปการประชุมผู้จัดการทีมไทยลีก 2019

การเปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับ (พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน)

1. แก้ไขนิยามระเบียบ
– องค์กรสมาชิก (สโมสร) คือ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของ
– เพิ่ม ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 5, 6 (AAR-Additional Assistant Referee)
– เพิ่ม ผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีทัศน์ 1, 2 (VAR-Video Assistant Referee)

2. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน และไม่ได้ถูกคาดโทษจากผู้ตัดสิน ถูกปรับ 10,000 บาท (อาจเพิ่มโทษกรณีผู้เล่นผิดคุณสมบัติ)

3. การอุทธรณ์ กรณีบุคคลหรือสโมสรโดนลงโทษปรับหรือแบน เมื่ออุทธรณ์ไม่สำเร็จ จะถูกเพิ่มโทษอีก 1 เท่า

4. เพิ่มโทษ การดูแลรักษาป้ายผู้สนับสนุนการแข่งขัน
– กรณีวางป้ายไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบตามจำนวน
– กรณีไม่ดูแลป้ายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

5. การติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) หากไม่เป็นไปตามระเบียบ มีโทษดังนี้
– ครั้งที่ 1 เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
– ครั้งที่ 2 ปรับ 10,000 บาท
– ครั้งที่ 3 ปรับเพิ่มอีก 1 เท่า จนกว่าจะแก้ไขเสร็จ

6. การใช้เครื่องบินบังคับ หรือ โดรน สโมสรต้องดูแลไม่ให้มีการใช้โดรนบริเวณสนามแข่งขันทั้งก่อน ระหว่าง หรือ หลังจบการแข่งขัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายจัดการแข่งขัน หากฝ่าฝืนถูกปรับ 10,000-30,000 บาท

7. บทลงโทษ เรื่อง VAR
– บุคคลใด รบเร้า ข่มขู่ผู้ตัดสินให้ใช้ VAR รวมถึงการเข้าไปในบริเวณจุดดู VAR ขัดขวาง รบกวน การทำงานของห้อง VAR ถูกปรับ 10,000-50,000 บาท และ/หรือ แบน 1-2 นัด
– ไม่จัดสถานที่สำหรับ VAR ถูกปรับ 20,000-50,000 บาท

8. กองเชียร์ที่ปิดบังใบหน้า หากเกิดกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในสนาม และไม่สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้ ให้เพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของบทลงโทษ

9. ลูกฟุตบอลวันแข่งขัน หากมีจำนวนไม่ครบ 10 ลูก
– ครั้งที่ 1 ปรับ 10,000 บาท
– ครั้งต่อไป ปรับ 20,000 บาท

10. สีชุดแข่งขัน และขนาดของสปอนเซอร์ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ปรับ 10,000-20,000 บาท

11. ไฟสนามแข่งขัน ไม่เป็นไปตามระเบียบ
– ครั้งที่ 1 ปรับ 20,000 บาท
– ครั้งที่ 2 ปรับ 40,000 บาท
– ครั้งที่ 3 งดใช้สนาม

12. การแจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ทีม ต้องแจ้งไทยลีกภายใน 7 วัน
– ครั้งที่ 1 ปรับ 10,000 บาท
– ครั้งต่อไป เพิ่มโทษครั้งละ 1 เท่า

13. หากแข่งขันในเวลาที่ต้องใช้ไฟสนามแล้ว ไม่มีรถปั่นไฟ หรือ มีแต่ใช้การไม่ได้ ปรับ 50,000 บาท

14. การใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างการแข่งขันในเขตเทคนิค อนุญาตให้ 2 กรณี แต่ต้องขออนุญาตผู้ควบคุมการแข่งขัน
– การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
– การวางแผน แท็คติกการเล่น

15. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของคณะตุลาการและมาตรการทางวินัย ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และให้ผู้เกี่ยวข้องทราบความคืบหน้า (พิจารณาตัดสินทุกวันอังคาร หากไม่เสร็จสิ้นต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ)

————–

การขึ้นทะเบียนนักฟุตบอล และระเบียบอื่นๆ (ดนัย มงคลศิริ)

1. T1
ขึ้นทะเบียนนักฟุตบอลรวม ได้ไม่เกิน 35 คน (ทีมที่ส่งทีมบี ขึ้นทะเบียนได้ไม่เกิน 55 คน)
นักฟุตบอลต่างชาติ (F) ได้ 3 คน
นักฟุตบอลเอเอฟซี (A) ได้ 1 คน
นักฟุตบอลอาเซียน (S) ได้ ไม่จำกัด*
*ต้องติดทีมชาติไม่ต่ำกว่า U19 ไม่น้อยกว่า 3 นัด หรือ เคยขึ้นทะเบียนในปี 2018

ส่งชื่อวันแข่งขัน ได้ 20 คน นักฟุตบอลต่างชาติลงสนามได้รวม 7 คน
นักฟุตบอลไทย อย่างน้อย 13 คน
นักฟุตบอลต่างชาติ (F) ได้ 3 คน
นักฟุตบอลเอเอฟซี (A) ได้ 1 คน
นักฟุตบอลอาเซียน (S) ได้ 3 คน

2. T2, T3, T4
ขึ้นทะเบียนนักฟุตบอลรวม ได้ไม่เกิน 35 คน ส่งชื่อวันแข่งขัน ได้ 20 คน นักฟุตบอลต่างชาติลงสนามได้รวม 5 คน
นักฟุตบอลต่างชาติ (F) ได้ 3 คน
นักฟุตบอลเอเอฟซี (A) ได้ 1 คน
นักฟุตบอลอาเซียน (S) ได้ 1 คน

3. การติดเครื่องหมายผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์)
– สปอนเซอร์หลัก 300 ตร.ซม.
– สปอนเซอร์รอง 150 ตร.ซม.
– สปอนเซอร์อื่นๆ 100 ตร.ซม.
– โลโก้สโมสร 100 ตร.ซม.

4. ระเบียบอื่นๆ
– การส่งนักฟุตบอลเยาวชนลงสนามใน T3, T4 รายชื่อผู้เล่น 11 คนแรก ต้องมี U23 1 คน และ U21 2 คน
– การจัดบัตรเข้าชมการแข่งขันให้สมาคมและไทยลีก T1, T2 150 ใบ (ต้องเป็น VIP 50 ใบ), T3, T4 100 ใบ (ต้องเป็น VIP 50 ใบ)
– ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้จัดทำป้ายเอบอร์ดผู้สนับสนุนของไทยลีก ให้กับทุกสโมสร และสโมสรเป็นผู้ดูแลรักษา
– การดูแลทางเข้า-ออก ต้องจัดให้มี รปภ. รับผิดชอบจนจบการแข่งขัน
– จำนวนขั้นต่ำของ ตำรวจ และ รปภ. (สำหรับการแข่งขันที่มีผู้ชมไม่เกิน 1,000 คน)
T3 ตำรวจ 5 คน รปภ. 20 คน
T4 ตำรวจ 3 คน รปภ. 20 คน

—————-

การใช้ VAR (อ.ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ)

ปี 2019 การแข่งขันทุกคู่ของ T1 จะใช้ระบบ VAR ช่วยตัดสิน โดยมีห้องคอนโทรลใหญ่อยู่ที่ส่วนกลาง ที่เห็นกล้องถ่ายทอดสดทั้งหมด VAR ใช้ใน 4 กรณี คือ
– เป็นประตู / ไม่เป็นประตู (ล้ำหน้า/แฮนด์บอล)
– จุดโทษ / ไม่จุดโทษ (ใน/นอก เขตโทษ)
– ความผิดที่ต้องถูกไล่ออก
– การให้ใบเหลือง/ใบแดง ผิดคน

นักฟุตบอล ทำสัญลักษณ์ VAR ใบเหลือง
เจ้าหน้าที่ ทำสัญลักษณ์ VAR ถูกเตือน

นักฟุตบอล เข้าไปในเขตดู VAR ใบเหลือง
เจ้าหน้าที่ เข้าไปในเขตดู VAR ถูกเตือน

—————–

กติกาที่น่าสนใจ (อ.ปรีชา กางรัมย์)

– บทลงโทษทีม, เจ้าหน้าที่ทีม มีโทษเทียบเท่ากับผู้เล่น หากทำผิดในเขตโทษคือจุดโทษ
– การทำผิดหลายครั้งในเวลาเดียวกัน มีสิทธิโดนใบเหลือง 2 ครั้ง เป็นไล่ออกได้เลย
– เข้าสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต (ใบเหลือง)
– คูลลิ่งเบรก ไม่เกิน 3 นาที ถ้ามีต่อเวลาพิเศษ ช่วงพักครึ่งดื่มน้ำได้ไม่เกิน 1 นาที

ธิติกร อาจวาริน
ห้องประชุมชั้น 24 กกท.
24 ม.ค. 2562

Comment about the matter : สรุปการประชุมผู้จัดการทีมไทยลีก 2019