NoksanarM

เทศบาลวิชิต จัดวิ่ง หยุดความรุนแรงในครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยเทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลฉลอง และเทศบาลตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง หยุดความรุนแรงในครอบครัว

วันนี้ ( ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ )เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและการปล่อยตัวนักวิ่ง ในกิจกรรมเดิน – วิ่ง หยุดความรุนแรงในครอบครัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยเทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลฉลอง และเทศบาลตำบลราไวย์ รวมระยะทางการเดิน-วิ่ง ๑๔.๙ กิโลเมตร สิ้นสุดเส้นทางการวิ่ง ณ แหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังและร่วมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวตลอดเส้นทางการเดิน-วิ่ง โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

Tags :

Comment about the matter : เทศบาลวิชิต จัดวิ่ง หยุดความรุนแรงในครอบครัว