NoksanarM

อบจ.ภูเก็ต จับมือ ส.ท่องเที่ยว นำผู้ปะกอบการบุกตลาดอินเดีย ตอกย้ำความสำเร็จ ดึงเข้าเพิ่ม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว นำผู้ประกอบการบุกตลาดอินเดีย ส่งเสริมการขายในงาน South Asia’s Leading Travel show (SATTE) 2019 ตอกย้ำความสำเร็จ ดึงนักท่องเที่ยวอินเดียเข้าภูเก็ตเพิ่ม

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.)
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต
นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
เดินทางไปทำโรดโชว์ส่งเสริมการขายตลาดอินเดีย ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม
2562 ณ เมืองเดลลี บังกาลอร์ และ มุมไบ ในงาน South Asia’s Leading Travel
show (SATTE) 2019 ณ. India Expo Mart & Greater Noida กรุงนิวเดลี
ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562

ทั้งนี้
เพื่อพบปะตัวแทนขายท่องเที่ยวภูเก็ตในตลาดอินเดีย ซึ่งนำโดยนายศักดิ์ชาย
เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสุกฤษ โกยอัครเดช
อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ผู้ประกอบการโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และสื่อมวลชน
เข้าร่วม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการขาย
พบปะเจรจาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวและตัวแทนขายท่องเที่ยวอินเดีย

ให้ได้รับทราบข้อมูลด้านการบริการการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มากขึ้น

เนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตได้สะดวกมากขึ้น
หลังจากที่มีการเปิดเส้นทางบินตรงจากเมืองกเดลลี บังกาลอร์ เเละเมืองมุมไบ
มายังจังหวัดภูเก็ต สัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน โดยสายการบิน GO AIR ของอินเดีย
และสายการบิน Indigo ซึ่งบินตรงจากเมืองเดลลีมายังภูเก็ต สัปดาห์ละ 8
เที่ยวบิน
ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้นและเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินเดียได้มากขึ้นเช่นกัน

นายสุกฤษ โกยอัครเดช อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า
ในปีนี้ถือว่าภูเก็ตประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในการนำผู้ประกอบการทั้ง
10 รายมาเปิดตลาดการท่องเที่ยวในประเทศอินเดียครั้งนี้
เนื่องจากมีปัจจัยด้านปริมาณของประชากรประเทศอินเดีย ซึ่งมีประชากรประมาณ
1,300ล้านคน ถือเป็นอันดับสองรองจากประเทศจีน
และนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย มีศักยภาพที่จะมาท่องเที่ยวภูเก็ตสูง

ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวในรูปแบบของ FIT
หรือกลุ่มที่มาท่องเที่ยวเอง,กลุ่มสัมนา
และอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มาเพื่อจัดงานแต่งงาน ซึ่งจากตัวเลขในปี 2561
ที่ผ่านมา มีคู่ที่มาจัดงานแต่งงานในประเทศไทยถึง 400 คู่
โดยเฉลี่ยการใช้เงินในการแต่งงานต่อคู่นั้นมีตั้งแต่ 40 – 80 ล้านบาท
โดยตลาดอินเดียนั้นถือว่าเป็นตลาดใหม่และเป็นตลาดรองจากจีน
แต่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียนั้นมีการจับจ่ายเป็นอันดับที่ 1
และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตนั้น มีความหลากหลายในด้านของการท่องเที่ยว

“คาดว่าการเดินทางไปส่งเสริมการขายในตลาดอินเดียของผู้ประกอบการในภูเก็ต
ได้พบปะนำเสนอขายสินค้ากับผู้ประกอบการ หรือ ผู้ซื้อ
อินเดียโดยตรงในครั้งนี้
จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางมาภูเก็ตเพิ่มขึ้น”
อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวในที่สุด

ด้าน
นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรม
South Asia’s Leading Travel show (SATTE) 2019 ที่ประเทศอินเดียในครั้งนี้

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในภูเก็ตได้พบกับกลุ่มลูกค้าในอินเดียที่เป็น
บริษัทนำเที่ยว และเอเจน INDIAN TRAVEL AGENCYS โดยตรง
และได้นำเสนอรูปแบบของความเป็นไทยเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี
อาหาร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยมีผลพลอยได้คือสามารถดึงนักท่องเที่ยวหน้าใหม่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ทำให้มียอดการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้น

โดยในขณะนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตขยายตัวเพิ่มขึ้นติด
1 ใน 5 ของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักของแต่ละโรงแรม โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว
นักธุรกิจ กลุ่มไมซ์ และคู่รักคู่แต่งงานที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูง
และคาดว่าแนวโน้มของนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียจะเพิ่มปริมาณเป็นอันดับที่1ในปี
2022

“จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยว กลุ่มตลาดอินเดีย
เป็นกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจ
มีความเติบโตเเละมีอัตราการใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปค่อนข้างสูง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง
และการที่มีสายการบินให้บริการบินตรงจากอินเดียจะส่งผลบวกด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองภูเก็ตอย่างชัดเจนและมีศักยภาพที่ไร้
ขีดจำกัด ซึ่งทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศนี้เพิ่มขึ้น
และจากข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงานโรดโชว์ในครั้งนี้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า
ตลาดอินเดียนั้นให้ความสนใจเดินทางและส่งลูกค้ามายังภูเก็ตจำนวนมาก”

ขณะที่นายอัฏฐ์ ภมะราภา ตัวแทนผู้ประกอบการจาก สันติ์สุริย์ ภูเก็ต
หาดในหาน กล่าวว่า
ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้มาร่วมงานกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
ได้รับการตอบรับดีมาก รู้สึกตื่นเต้นมากกับตลาดอินเดีย
ซึ่งให้ความสนใจบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมาก
รวมถึงธุรกิจโรงแรม ก่อนหน้านี้เคยไปร่วมออกงานโรดโชว์ที่
ลอนดอนและเยอรมันซึ่งเอเจนซี่ที่มาในงานมีปริมาณมากแล้ว
มาเจอที่อินเดียถือว่ามีปริมาณมากกว่าตลาดทางยุโรป
บวกกับการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นในปัจจุบัน
แต่ถ้ามีผู้ประกอบการมาร่วมออกงางานหลากหลายครบวงจรทั้งในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับเรือ

รถโดยสารหรือบริการอื่นๆที่อำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยวมาร่วมออกงานจะถือว่าตอบโจทย์การท่องเที่ยวที่ครบวงจรมากขึ้น

น.ส.ดาริกา เหล่าตริยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่ต์ หนึ่งในผู้ประกอบการภูเก็ตที่เข้าร่วมเดินทางส่งเสริมการขายในตลาดอินเดียครั้งนี้ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาร่วมงานออกบูทโรดโชว์ที่อินเดีย ซึ่งลูกค้าที่เป็นเอเจนซี่ให้ความสนใจอย่างมากในการท่องเที่ยวภูเก็ต และลูกค้าที่มาขอรายละเอียดรวมถึงการดีลธุรกิจให้การตอบรับดีมาก จากที่เคยรู้จักเฉพาะพัทยาแล้วลูกค้าหลายรายเพิ่มเส้นทางมาภูเก็ตมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางมากกว่าในอดีต

Comment about the matter : อบจ.ภูเก็ต จับมือ ส.ท่องเที่ยว นำผู้ปะกอบการบุกตลาดอินเดีย ตอกย้ำความสำเร็จ ดึงเข้าเพิ่ม