NoksanarM

ภูเก็ตเตรียมจัดกิจกรรมวิ่ง “กระตุกหัวใจ Vitual Run” 9 มี.ค.นี้ ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

27 ก.พ.2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ “กระตุกหัวใจ Vitual Run 2,000,000 Km” มีนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,ผู้แทนสภากาชาดไทยและทีมงาน หน่วยภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว สืบเนื่องจากสภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.61 เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า(AED) ส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยในปี พ.ศ.2562 สภากาชาดไทยได้สานต่อโครงการดังกล่าวในโครงการ “กระตุกหัวใจ Vitual Run 2,000,000 Km” ขึ้น เพื่อต่อยอดให้คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันวิ่งให้มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงไปพร้อมกันกับการร่วมบริจาคสร้างบุญเพื่อช่วยหารายได้ในการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจให้ครอบคลุมทั่วทั้ง 76 จังหวัดซึ่งมีกำหนดการวันรวมพลฮีโร่กระตุกหัวใจชาวใต้ วิ่งกระตุกหัวใจ Vitual Run ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 9 มี.ค.2562

Comment about the matter : ภูเก็ตเตรียมจัดกิจกรรมวิ่ง “กระตุกหัวใจ Vitual Run” 9 มี.ค.นี้ ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต