NoksanarM

กิจกรรม “ปั่นจักรยานสองน่องท่องภูเก็ต”

  


วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๕.๓๐ น. เทศบาลเมืองกะทู้ จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานสองน่องท่องภูเก็ต” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายประชาชนเพื่อสุขภาพ ซึ่งนำทีมปั่นจักรยานโดย นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และ นางทัศนี แช่ทอง ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้รักการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในกะทู้

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ และประชาชน ได้มีการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและจิตใจให้แข็งแรง ด้วยการปั่นจักรยานทุกสัปดาห์ เป็นการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปั่นจักรยานในครั้งนี้ มีจุดเริ่มต้นจาก สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ สู่พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง วัดเกาะสิเหร่

Comment about the matter : กิจกรรม “ปั่นจักรยานสองน่องท่องภูเก็ต”