NoksanarM

โตโยต้า ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินค่ายอาร์สยาม จัดกิจกรรม “โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส อาสา ทาสี ให้น้อง” โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

  


เมื่อเวลา 13.30 น.( 9 มี.ค.)ที่โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางสาววิลันดา ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส อาสา ทาสี ให้น้อง” ซึ่งทางโตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส ร่วมกับศิลปินอาร์สยาม จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนวัดเทพนิมิตร ด้วยการทาสีกำแพงโรงเรียน มีนายสุธี คำโปรด ผู้อำนวยการฯ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนวัดเทพนิมิตร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม


กิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักเรียน และพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินอาร์สยาม “หลวงไก่-ใบเตย”

นางสาววิลันดา ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนวัดเทพนิมิตร

ดังนั้น เพื่อฟื้นฟู บูรณะกำแพง และประตูรั้วด้านข้างโรงเรียนวัดเทพนิมิตให้กลับมาใหม่อีกครั้ง ทางบริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด จึงนำพนักงานจำนวน 150 คน ร่วมทาสีกำแพง และซ่อมแซมประตูรั้วโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศโรงเรียนของน้องๆ ให้สวยงามสะอาดขึ้นแล้ว ยังสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ และทางบริษัทฯ ได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการกีฬาเยาวชนเข้าสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นไป และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนวัดเทพนิมิต ศิลปินจากค่ายอาร์สยาม และพนักงาน บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด

Comment about the matter : โตโยต้า ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินค่ายอาร์สยาม จัดกิจกรรม “โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส อาสา ทาสี ให้น้อง” โรงเรียนวัดเทพนิมิตร