NoksanarM

จัดยิ่งใหญ่ “คลองมวน ตรัง เทควันโด แชมเปี้ยนชิป 2019”

  


วันที่ 10 มี.ค.นี้ ที่โรงเรียนบ้านคลองมวน อ.รัษฎา จ.ตรัง นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต-คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(บอร์ด กกท.)เป็นประธานเปิดการแข่งขัน KH Trang Taekwondo championship 2019

มีอาจารย์รุ่งเพชร เลิศล้ำฟ้าคนอง ประธานจัดการแข่งขัน มีจ่าเอก สุริยะ เจริญยิ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นายสุรินทร์ ไชยทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา นายปรีชา ณ รัษฎา ผู้ฝึกสอน นักกีฬากว่า 500 คน ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทยโดยมีนักกีฬาจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนั้นยังมีการมอบเงินจำนวน 30,000 บาทให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมอนด้วย

เครดิต FB เสริฐ ทองดี

Comment about the matter : จัดยิ่งใหญ่ “คลองมวน ตรัง เทควันโด แชมเปี้ยนชิป 2019”