NoksanarM

สมาคมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร+2


จัดยิ่งใหญ่ ประกองกองเชียร์ สร้างสีสันเกมส์การแข่งขัน ให้ยิ่งใหญ่อลังการ นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์ นายกสมาคมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน ประธานจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร+2 ได้เชิญนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต-คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) รวมทั้งนายกสมาคม-ประธานชมรม-ตัวแทนจากจตุรมิตร +2 ประกอบด้วย

สมาคมชาวสงขลาจังหวัดภูเก็ต สมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ต สมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต ชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต ชมรมชาวสุราษฎร์ธานีจังหวัดภูเก็ต ประชุมหารือเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร+2 กีฬาที่แข่งขันประกอบด้วย 1.กีฬาเปตอง 2.กีฬากอล์ฟ 3.สนุกเกอร์ 4.กีฬาฟุตบอล รวมทั้งมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประกอบด้วย 1.แข่งขันขว้างกระป๋อง 2.วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน 3.กอล์ฟคนจน 4.เต๊ะปี๊ปชาย-หญิง 5 ชักกะเย่อ และมีการประกวดการแข่งขันกองเชียร์อีกด้วย
สำหรับการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23-27 เมษายน 2562 พิธีเปิดการแข่งขันจะเริ่มเวลา 15.30 น.ในวันที่ 27 เม.ย.ที่สนามกีฬาสะพานหิน ส่วนระเบียบการจัดการแช่งขันรวมทั้งการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันและการแถลงข่าวจะมีขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องจตุรมิตร+2 และอีกหลายฝ่าย

Comment about the matter : สมาคมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร+2