NoksanarM

เทศบาลตำบลฉลอง เปิดยิ่งใหญ่การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลฉลอง ครั้งที่ 8

หวังต่อยอดเยาวชนในตำบลสู่นักกีฬาระดับชาติ ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด หลายภาคีเครือข่ายเข้าร่วม

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 2 มิ.ย.นี้ ที่สนามกีฬารีพับบลิกภูเก็ต (หมู่บ้านนเจ้าฟ้าธานี) ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลฉลอง ครั้งที่ 8 โดยมีว่าที่ร้อยเอก อัครเรศ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวรายงาน มีนายเฉลิม กอธัญการณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มีนายโอภาส ชอบดี ส.อบจ.เมืองภูเก็ต-นายประชัน ปจันทบุตร เจ้าของร้านอาหารกันเอง 2 พ.ต.ต.วรเดช ชูเกื้อ สวป.สภ.ฉลอง-นายณัฐพงศ์ คำมา ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง-สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง-คณะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉลอง-ผู้ใหญ่บ้านตำบลฉลอง-คณะอสม.ตำบลฉลอง – ชมรมผู้สูงอายุตำบลฉลอง-ชมรมสตรีตำบลฉลอง นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมจำนวนมาก

ว่าที่ร้อยเอกอัครเรศ กิ่งแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านร่างกายจิตใจ และสติปัญญา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน เยาวชน สนใจเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักกีฬา กองเชียร์ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 – 30 มิถุนายน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น ประกอบด้วย ยุวชน อายุไม่เกิน 10 ปี จำนวน 14 ทีม ยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 12 ทีม ประชาชนชายทั่วไป 13 ทีม ประชาชนชายอาวุโส 40 ปี ขึ้นไป 8 ทีม และประชาชนหญิงทั่วไป 4 ทีม

ด้านนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า ที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ตนบริหาร เทศบาลตำบลฉลองมีการพัฒนาต่อเนื่องหลายด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งด้านกีฬา ซึ่งเทศบาลตำบลฉลอง ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนให้เยาวชนในตำบลฉลองพัฒนาฝีมือ ไปเข้าแข่งขันระดับต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาเยาวชนในตำบลฉลอง มีดีกรีถึงระดับนักกีฬาทีมชาติมาแล้ว ซึ่งนี้เป็นการต่อยอดของกีฬาในตำบล ก็จะมีการคัดตัวเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดและไปคัดตัวระดับประเทศต่อไป

เครดิต เสริฐ ทองดี

Comment about the matter : เทศบาลตำบลฉลอง เปิดยิ่งใหญ่การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลฉลอง ครั้งที่ 8