NoksanarM

การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “ภูเก็ตเกมส์” รอบคัดเลือก ภาคใต้

  

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “ภูเก็ตเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 4 มีนายวิรัช พาที ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน มีนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.)

นางศิระวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายจิรายุส ทรงยศ อดีตที่ปรึกษานายกอบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิสาส ส.อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ ส.อบจ.ภูเก็ต นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล ส.อบจ.ภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรัษฎา คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต คณะนักกีฬา แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่งเทศบาลนครภูเก็ต
นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้อาวุโส รวมถึงเข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อาวุโสในทุกๆ ด้าน จัดได้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อให้กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ได้พัฒนาทางด้านจิตใจ ด้านสุขภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งในการดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กอล์ฟ เปตอง กรีฑา ตะกร้อ ฟุตบอล วู้ดบอล และเกทบอล โดยเริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2562 มีนักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ 791 คน โดยใช้พื้นที่อำเภอกะทู้ และอำเภอเมือง เป็นสนามหลัก

เครดิต เสริฐ ทองดี

Comment about the matter : การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “ภูเก็ตเกมส์” รอบคัดเลือก ภาคใต้