NoksanarM

พังงา จัดฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ และงานมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทย 7 – 11 พ.ย.นี้

  

 

วันที่ 30 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมแถลงข่าวโครงการ “มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการท่องเที่ยว” ร่วมกับนายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน และนายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพังงา

สำหรับจัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการท่องเที่ยว” ครั้งที่ 8 กำหนดให้มี 2 กิจกรรม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยว มาร่วมกิจกรรมโครงการ โดยศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรม และการจัดกีฬานานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว โดยแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ (THAILAND MATERS) มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 ทีม จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เขตปกครองพิเศษจีน (ฮ่องกง) ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และประเทศไทย แบ่งออกเป็นกลุ่มอายุ 60 , 65 และ 70 ปี

โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ติดตามโครงการ “มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการท่องเที่ยว” จำนวน 600 คน มีรายได้หมุนเวียนประมาณ 15 ล้านบาท และมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกทาง www.facebook/sfathailand.com จำนวน 24 คู่ ตลอดการแข่งขัน

Comment about the matter : พังงา จัดฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ และงานมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทย 7 – 11 พ.ย.นี้